Spilleregler for god økonomistyring

Spilleregler for budgetudarbejdelse og budgetopfølgning samt spilleregler for god økonomistyring


Spilleregler for god økonomistyring beskriver den overordnede ramme for kasse- og regnskabsfunktionen, og er kommunalbestyrelsen vedtagne spilleregler for alle kommunens egne administrative enheder og afdelinger og for andre selvstændige regnskabsførende afdelinger.

Spillereglerne gælder for alle administrative opgaver. Eksempelvis er der særlig regler for hvornår du skal bogføre en indtægt, og hvilke andre regler og lovgivning du skal tage hensyn til.

Læs spillereglerne 

Notat om ændringer til Spilleregler for god økonomistyring (godkendt af KB d.13.12.2016) 

Til spillereglerne er der mere detaljerede rammebilag som mere specifikt forklarer reglerne for udvalgte administrative opgaver:

  1. Afstemning og udbetaling
  2. Anvendelse af IT-systemer
  3. Kassefunktionen i administrationen
  4. Konti og overførelse i pengeinstitut
  5. Tilsyn, anvisning og budgetkontrol
  6. Opbevaring og registrering af midler
  7. Økonomistyring i eksternt finansierede projekter
  8. Registrering af fysiske aktiver
  9. Regnskabs- og bogføringsprocessen
  10. Spilleregler for god anlægsstyring