Projektstyring

Her finder du al nødvendig information vedrørende styring af projekter med eksternt finansierede tilskud, samt offentlige puljer/tilskud


Alle projektansøgninger skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.
Projektskemaet SKAL udfyldes forud for angivelse af ansøgningen til Kommunalbestyrelsen.

Skemaet sendes til relevant økonomikonsulent på området og journaliseres på SBSYS sag nr.: 

00.30.00-P20-1-16 med oplysning om projektperiode samt område.

Formålet med skemaet er at strømline og lette projektadministration.

 

Praktisk info:

Kommunens Bankoplyninsger:

Danske Bank, Hovedvejen 109, 2600 Glostrup

Reg. nr. 4316 Konto nr. 6414524

CVR.: 66137112

Internationalt momsnummer (SE-nr.):  29808228

 

Procedure - midler fra ministerier og styrelser

Slides fra workshop d. 16-06-2016

Projektskema

Bevillingsskema til KB 

Tidsregistreringsskema

 Hvis der er krav om revisionspåtegning af projektregnskab, skal følgende dokumenter udfyldes og sendes til kvalitetssikring hos Viktoria Feldstedt på mail: vfe@albertlsund.dk 5 uger før projektregnskabet skal afleveres til tilskudsgiveren.

Det er aftalt med revisionen, at de skal have 4 uger til gennemgang.

Materialeplan

Skabelon til projektregnskab

Ledelseserklæring 

Særligt om tilbagebetalingspligt af modtagne tilskud

Ifølge reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om momsrefusion, skal kommunen indbetale 17,5 % af tilskud fra fonde, private foreninger, institutioner m.v. til momsrefusionsordningen.

Dette gælder uanset om det modtagne tilskud bruges til udgifter, hvor der afløftes moms, og uanset om den afløftede moms er større eller mindre end 17,5 % af tilskuddet. Rent praktisk betyder det, at der kun må afholdes udgifter for 82,5 % af tilskuddet.

Eksempel på sådan et tilskud kan være fondstøtte fra Realdania til Hersted Industripark. Det andet eksempel er sponsorstøtte til Albertslund Motorsports Center på 100.000 kr. Skoleområdet, samt idrætsfaciliteter for børn og unge, er undtaget fra reglerne til og med regnskabsåret 2017, herunder tilskud fra A.P. Møller Fonden.

Lederen skal allerede på det tidspunkt, hvor der ansøges om tilskud, konsultere Viktoria Feldstedt fra Økonomi-Drift.

Vejledning til tilbagebetaling af refunderet moms

Skema til tilbagebetalingen

Fonde omfattet af tilbagebetalingspligten-pr. 17-10-2017

Ministeriets præcisering af FONDMOMS (17,5 %)