Miljømål på Rådhuset

Se Rådhusets aktuelle miljømål her.


Miljømål 2019
a. Ansvarligt forbrug af el, vand og varme
Miljømål:
Sikre mindst muligt forbrug på vand og el ved at omskifte alle kontakter til automatisk tænd og sluk funktion. Herudover bør alle koldtvandshanerne reetableres i køkkener, så drikkevandet bliver koldt med det samme og der bør etableres haner med sensor på alle toiletter. Evt. delmål per blok/etaper. Meget vandspild i dag.

b. Ansvarlige indkøb 
Miljømål:
- Indkøb af en papirstype, der passer til beholderne og som kan minimere forbruget af papir ved håndtørring. Meget papirspild i dag. Peter arbejder på sagen.
- Sikre at de aftørringsklude, som anvendes af rengøringspersonalet ikke indeholder mikroplast.
- Sikre overensstemmelse mellem POGIs mål for indkøb og Albertslunds mål.

c. Intern transport
Miljømål:
Opgradere rådhusets populære elcykelpark og arbejde for at elcyklerne får deres eget budget.

b. Grønne udeområder
Miljømål:
For at få de grønne områder tættere på Albertslund Rådhus vil vi benytte atriumgårdene mellem blokkene til, møder mv. Der skal opsættes flugtvej i form at en stiger langs væggene ud til Nordmarks alle, derudover ønsker vi nogle borde og bænke, grønne planter mv.

c. Kantinen
Miljømål:
Begrænse kødforbruget med fokus på kvalitet i den plantebaserede mad.

 

Se mere på Grønt Regnskab.