Procedurer og andre dokumenter

Medarbejdersiden for ansatte i Sundhed, Pleje & Omsorg


I Sundhed, Pleje og Omsorg arbejder vi for, at sikre at borgerne i Albertslund Kommune kan modtage de den hjælp og omsorg, som de har brug for.

Adrenalin

Alkohol og rusmidler

Anlæggelse af KAD kvinde

Anlæggelse af KAD mænd

Ansættelse i Plejeboligområdet

Arbejdsskader

Arbejdsskader Bilag 1 

APV

Bank hjælp til at hæve kontanter

Bank hjælp til at hæve kontanter fuldmagt bilag 1

Beboere der går

Beboerkonference

Beboerkonference vejledning til afholdelse

Beboerkonference Guide til dataindsamling

Bevilling inkontinenshjælpemidler

Blodsukkermåling

BMI måling

Blærescanning

Brandinstruks Humlehusene

Brandindstruks nyansat

Busserne

Busserne bilag 1

Busserne bilag 2 uheldsrapport

Bækkener og urinkolber rengøring

Dødsfald tømning af bolig og opsigelse

Dødsfald bilag 1 tjekliste når døden indtræffer

Dødsfald bilag 2 praktisk vejledning af syn

Dødsfald bilag 3 rydningserklæring

E-learning

Ferieplanlægning

Flag og flagdage

Forebyggelse af brand

Forflytning

Forflytning lift anvendelse

Forflytning bilag 1 Funktionsbeskrivelse forflytningsvejleder

Forflytning bilag 2 Godkendte retningslinjer  for forflytning

GPS Ansøgning og anvendelse af GPS

GPS bilag 1 skema til dokumentation af sporing og batteritjek

Grænseoverskridende adfærd

Grænseoverskridende adfærd bilag 1 pjece

Grænseoverskridende adfærd bilag 1 A indlæg til pjece

Grænseoverskridende adfærd bilag 2 skema til intern registrering

Hjemmebesøg, indflytningssamtale

Hjemmebesøg, indflytningssamtale bilag ark 1

Hjemmebesøg, indflytningssamtale bilag  ark 2

Hjertelunge redning

Intramuskulær injektion

Introduktion nye medarbejdere

Introduktion nye medarbejdere bilag 1 Introduktionsplan

Introduktion nye medarbejdere bilag 2 introduktionsplan afløser

Kompressionsstrømper

Kontakt til bla. praktiserende læge, sundhedspersonale, geo-team

Kontaktperson funktionsbeskrivelse

Livsforlængende behandling

Magtanvendelse

Magtanvendelse registrering og indberetning 1a Servicelov § 124c -125-128-136a

Magtanvendelse registrering og indberetningsskema 1b §§124 -125 -128 -136d

Magtanvendelse registrering og indberetning 2 Servicelov § 129

Magtanvendelse registrering og indberetning bilag skema 1+2

Magtanvendelse registrering og indberetning skema 3

Nasaliltbehandling

Mobil politik

Nedre hygiejne kvinde

Nedre hygiejne mand

Nøglekort til Albertshøj

Nøgler til Humlehusene

Nøgler til Humlehusene bilag 1 blanket til nøgleudlevering

Opbevaring og håndtering af beboernes kontakter og værdier - regnskabsark

Opbevaring af håndtering af beboernes kontakter og værdier

Oplæring kliniske sygeplejeopgaver

Oplæring kliniske sygeplejeopgaver bilag kompetence oplæringsskema 

Podning COVID-19

Rengøring for at mindske smitte med COVID-19

Rengøring IT udstyr

Rubens ballon

Seksualitet

SIK kvinde

SIK mand

Skift af kateter pose

Skylning af kateter

Somatisk behandling af varig inhabil lov 655

Somatisk behandling af varig inhabil tillæg

Sonde pleje Mic-key

Sonde pleje Mic-key skema indvendig slange skift

Sonde pleje Mic-key skema udvendig slange skift

PEG sonde bestilling

Sonde pleje PEG

Sonde pleje bilag 1 ballon tjek

Sonde pleje bilag 2 indvendig slange

Pleje og ernæring i nasalsonde

Speciel dyne

Spilerdug bestilling

Sterile handsker påtagning

Subcutan injektion

Subcutan kanyle

Sugning i øvre luftveje

Sygeplejedepot

Sygeplejefaglige optegnelser

Sygeplejefaglige optegnelser bilag

Syge/raskmelding

Syge/raskmelding bilag retningslinjer sosu-elever

Tilsyn beboer ved vagtskifte

Tjenestetidsopgørelser

Toiletbesøg

Top kateter

Transport godtgørelse

Tillæg somatisk behandling af varig inhabil

Tillæg til tvang

Tøj

Uniformsetikette

UTH rapportering

Vagtplanlægning

Udfærdigelse af procedure

Opfølgning på APV

Vejledning i at sende E-boks

 

 

Her finder du for plejeboligområdet 2020.

Læs kvalitetsstandarden