Udviklingsstrategien for 2016-2022

Her er arbejdsmateriale lagt ind under processen, samt den endelige udviklingsstartegi


Her kan I som ledere og medarbejdere læse og forholde jer til baggrundsmaterialet, med mulighed for at debattere dette på personalemøder.

Målet er at få en fælles forståelse for indholdet i og opbygningen af strategien undervejs i processen mod en færdig udgave.

Den endelige tekst bliver udarbejdet af en tekstforfatter.

Find materialet her

Slutevaluering af udviklingsstrategien 2010 - 2014

Ledermøde maj oplæg

Ledermøde juni oplæg

Ledermøde juni opsamlingsnotat

Dialogmøde juni opsamlingsnotat

Fælles børne- og læringssyn

Didaktik i dagtilbud

Artikler, Broström og Kjær

Vision , udkast 2

Ledermøde august oplæg

TR møde august oplæg

Ledermøde august Opsamling Didaktik

Strategitekst Pejlemærker

Præsentation på P-møde 5. oktober

Den godkendte udviklingsstrategi 2016-2022 - den lange udgave

Pixiudgaven udviklingsstrategien 2016-2022