Overgange fra institution til skole

I Albertslund har vi barnets perspektiv i fokus i overgangen fra børnehavelivet til skolelivet.


I forbindelse med overgangen fra børnehave til skole skifter barnet livsomstændighed.

Barnet tager afsked med nære venner, legekammerater og voksne i dets hidtidige hverdag og møder nye. Nye steder og mennesker introduceres og skal læres at kende.

I Albertslund Kommune arbejder vi på tværs af børnehave, SFO og skole ud fra en fælles overgangsmodel. Det gør vi for at skabe sammenhæng, helhed og pædagogisk kontinuitet i barnets liv. Fokus er både på det enkelte barn i overgangen, på fællesskabers og venskabers betydning, på forældresamarbejde og på de fagprofessionelles samarbejde og videndeling.

Her på siden finder du dokumenter der understøtter de fire overgangsaktiviteter Forståelsesrejser, Forældremøder, Besøgsdage i SFO'en og MIN BOG:

Indbydelse til Forståelsesrejse 

Indbydelse til Forældremøde

Årets sang

Power point til brug ved forældremøder 2017

Indhentning af forældresamtykke

Vejledning til overleveringsskema og overleveringssamtale

Overleveringsskema 2018

Godt på vej

Overgangskatalog

Årsindlæg til overgangskatalog 2018

Min bog

Pædagogisk vejledning Min bog

Forældrevejledning Min bog på dansk