Virksomhedsplaner 2014

Virksomhedsplaner i Albertslund Kommune er et administrativt ledelses- og styringsværktøj, som understøtter prioriteringer, udstikker retning og skaber dialog. Virksomhedsplanerne giver retning for, hvordan de politiske mål og beslutninger implementeres i praksis inden for en etårig horisont


Direktørforum vil fremover, én gang om året, udpege indsatsområder for det kommende år. Det er indsatser, som direktørforum anser for strategisk vigtige i forhold til at indfri de politiske mål for kommunens fremtidige udvikling og som derfor vil indgå i de enkelte afdelingers aktiviteter og planer for det kommende år.

I 2014 er indsatsområderne:

  • Bo i Albertslund
  • Godt i gang
  • Digitale kompetencer
  • Smart City og velfærdsinnovation

Det er fire indsatsområder, som sætter en retning for den strategiske udvikling af kommunen. Og fire indsatsområder, som vi mener, kendetegner en attraktiv, engageret, kompetent og nyskabende kommune.

Virksomhedsplaner 2014

Direktørforums indsatsområder

Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelser

Dagtilbud

Drift & Service

Kultur, Fritid & Forebyggende Sundhed

Miljø & Teknik

Sundhed, Pleje & Omsorg

Økonomi & Stab