Virksomhedsplaner 2012-2013

Virksomhedsplaner i Albertslund Kommune er et administrativt ledelses- og styringsværktøj, som understøtter prioriteringer, udstikker retning og skaber dialog. Virksomhedsplanerne giver retning for, hvordan de politiske mål og beslutninger implementeres i praksis inden for en etårig horisont


For at styrke implementeringen af de politiske beslutninger, og for at sikre en helhedsorienteret udvikling i Albertslund Kommune, har direktørgruppen formuleret fem indsatsområder, der skal prioriteres i 2012-2013:

1. Aktivt medborgerskab*
2. Sundhed og forebyggelse*
3. Mestring af livet
4. Den kommunale organisation som vækstdriver i partnerskaber
5. Den kompetente kommune*

*Skal indgå i alle virksomhedsplaner. Forvaltningersvirksomhedsplanerne skal honorere alle indsatsområder.

Virksomhedsplaner 2012-2013

Direktørgruppens indsatsområder

Børne- og Ungeforvaltningen

Center for Ledelse og Personale

Digitaliseringscentret

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Miljø- og Teknikforvaltningen

Sundheds- og Socialforvaltningen

Økonomicentret