Vejledninger til virksomhedsplaner 2016-2017

Der er to vejledninger til virksomhedsplaner: en vejledning om selve konceptet og hvordan virksomhedsplaner bliver et aktivt værktøj samt en vejledning til brug af skabelonen


Der er udarbejdet en revideret vejledning i brugen af virksomhedsplanskabelonen. Vejledningen handler blandt andet om udarbejdelse af virksomhedsplaner og formulering af mål, samt virksomhedsplaner som et prioriteringsværktøj i dagligdagen.

Virksomhedsplanskabelonen

Herunder finder du også en detaljeret procesplan for udarbejdelsen af procesplaner i perioden 2016-2017

Procesplan for virksomhedsplaner 2016

Der er ligeledes udarbejdet en vejledning til brug af designskabelonen til virksomhedsplaner. 

Designskabelonen til virksomhedsplaner