Netværk igangsat i foråret 2014

Her kan du få et overblik over de netværk som blev igangsat i foråret 2014. Nederst finder du en pjece som beskriver, hvad der kom ud af netværksarbejdet i de respektive netværk.


Netværk igangsat foråret 2014 (1 generation)

 

Velfærdsnetværk

 

Netværksnavn: Udviklingshæmmet, graviditet, manglende sprog - familiesituation

Netværksleder: Mikkel Nielsen

Stilling: Kriminalpræventiv koordinator

Mail: mikkel.nielsen@albertslund.dk

 

Netværksnavn: Fra barn til voksen, handicappet – mere borgerdeltagelse i sagsbehandlingen

Netværksleder: Stine Schou Petersen

Stilling: Hjerneskadekoordinator

Mail: Stine.Schou.Petersen@albertslund.dk 

 

Netværksnavn: Børn der er anbragt uden for hjemmet, far fængsel, mor misbruger

Netværksleder: Bjarne Webb

Stilling: Leder af plejeboligområdet og Sundhedshuset 

Mail: bjarne.webb@albertslund.dk

 

Netværksnavn: Forebyggelse af indlæggelser og opsporing af tidlig sygdom

Netværksleder: Charlotte Kaaber og Anders Bych

Stilling: Leder af Hjemmepleje og Genoptræning & Chefkonsulent

Mail: charlotte.kaaber.sorensen@albertslund.dk og anders.bych@albertslund.dk

 

Netværksnavn: Udvikling af erhvervsservice

Netværksleder: Mette Nielsen Duekilde

Stilling: Integrationskonsulent

Mail: mette.nielsen.duekilde@albertslund.dk

 

Netværksnavn: Indretning af rådhusets forhal – en venlig modtagelse

Netværksleder: Pernille Harting Frandsen

Stilling: Digitaliseringskonsulent

Mail: pernille.harting.frandsen@albertslund.dk

 

Innovationsnetværk

 

Netværksnavn: Bo i Albertslund

Netværksleder: Sigrid Glarbo

Stilling: Byplanlægger og landskabsarkitekt

 

Mail: sigrid.glarbo@albertslund.dk

Netværksnavn: Campus Albertslund

Netværksleder: Pernille Remming

N.B.: Arbejder her ikke længere

 

Læringsnetværk

 

Netværksnavn: Frivillighedsnetværk

Netværksleder: Patricia Walmar Gale

Stilling: Leder for voksne med særlige behov

Mail: patricia.walmar.gale@albertslund.dk

 

 

Netværksnavn: Digitaliseringsnetværk

Netværksleder: Tim Lissauer

Stilling: Digitaliseringskonsulent

Mail: tim.lissauer@albertslund.dk

 

Netværksnavn: Proces- og projektledernetværk

Netværksleder: Anna Bojsen

Stilling: Udviklingskonsulent

Mail: anna.bojsen@albertslund.dk

 

Netværksnavn: Carina Kofoed

Netværksleder: Arbejdsmiljøarbejdet - bedre kommunikationsveje

Stilling: Administrativ koordinator

Mail: carina.kofoed@albertslund.dk

 

Da alle netværk i generation 1 var afsluttede blev der udarbejdet en pjece ,som beskriver hvad der kom ud af de enkelt netværk.

Netværkspjece, generation 1