Metoder til at generere et godt tema

Et godt tema går ofte på tværs af fagligheder og afdelinger, derfor kan det være nyttigt at drøfte temaet med kollegaer som er i tæt kontakt med målgruppen, ledere fra andre afdelinger og borgere så du får flere perspektiver på og mere viden til at beskrive et velunderbygget tema. Herunder er tre metoder til at arbejde med temabeskrivelsen.


Fokuseringsmetoden er særligt brugbar, når du skal have flere perspektiver på temaets udfordring. Til metoden er det godt at have medarbejdere med, fra forskellige afdelinger og områder, som er berørte af temaets udfordringer. Metoden handler om at finde ud af, hvad I sammen ved om temaet i forvejen og dernæst at blive klar på, hvad I ellers skal vide om temaet, før I kan udfolde temaskabeskrivelsen.

Servicerejsen identificerer borgernes perspektiver og hvilke afdelinger eller områder, som berøres at temaets udfordring. Her er det særligt godt at have borgere med fra temaets målgruppe, eller medarbejdere som arbejde tæt med målgruppen og kender de typiske snitflader og afdelinger, som borgeren ofte er i kontakt med i kommunen.

En markvandring handler om at komme ud i marken – komme ud der hvor tingene sker, tale med og observere de personer som berøres af netværkstemaet. Markvandringen kan give dig vigtig viden og flere perspektiver på temaet. Inden markvandringen er det fornuftigt at overveje, hvad du har brug for at vide mere om. Når du ved det, bliver det lettere at finde ud af hvem du skal snakke med og om hvad.