Det gode netværkstema

Her kan du læse 7 karakteristika for det gode tema, så du kan blive klar til at udfylde temaskabeskrivelsen og beskrive et fyldestgørende og relevant tema.


 

 7 karakteristika for det gode tema:

  • Temaet kan potentielt skabe bedre velfærd for borgeren eller øget kvalitet i løsningerne i mødet mellem kommune og borgere.
  • Temaet indeholder en aktuel udfordring eller er en aktuel dagsorden af stor betydning for kommunen: der er et reelt behov for og et ønske om at få udfordringen løst i organisationen, både i top og bund. 
  • Temaet er tværgående: temaet kan ikke løses i en enkelt enhed, men går på tværs af fagligheder og organisation. Arbejdet med temaet skal potentielt kunne skabe nye relationer og øge samarbejdet på tværs i organisationen. 
  • Temaet rummer stor kompleksitet: det er svært at definere og finde løsninger på og har derfor et målsøgende fokus, idet den gode løsning ikke kendes på forhånd.
  • Temaet har potentiale til at generere ny læring. 
  • Temaet giver anledning til innovation: Temaet har potentiale til, inden for de fastsatte rammer, at skabe nye og bedre løsninger, til måden vi normalt arbejder på og har et vist økonomisk potentiale.
  • Temaet giver anledning til inddragelse af nye perspektiver: for at finde de gode løsninger er der behov for at få hjælp til at tænke nyt om den kendte udfordring gennem inddragelse af borgere, vidensinstitutioner, virksomheder, interesseorganisationer m.fl.