Netværkstemaer

Her kan du foreslå et netværkstema og læse om de netværk, der er eller har været i Albertslund Kommune


Netværksproces

Der igangsættes hvert halve år 2-4 nye netværk i Albertslund Kommune.Chefforum beslutter de endelige netværkstemaer allerede i januar og juni måned.

Netværkstyper

Vi har tre typer netværk i Albertslund Kommune: Læringsnetværk, velfærdsnetværk og innovationsnetværk. Et velfærdsnetværk har cirka 6 måneders varighed, hvorefter det går ind i testfase. Et læringsnetværk har en varighed på 4-5 måneder, mens et innovationsnetværk ikke har en fast tidsramme, men derimod løbende evalueres af chefforum.