Netværkstemaer

Her kan du foreslå et netværkstema og læse om de netværk, der er eller har været i Albertslund Kommune


Netværksproces

Der igangsættes hvert halve år 2-4 nye netværk i Albertslund Kommune. Chefforum beslutter de endelige netværkstemaer allerede i januar og juni måned.

Netværkstyper

Vi har tre typer netværk i Albertslund Kommune: Læringsnetværk, velfærdsnetværk og innovationsnetværk. Opdelingen i de tre netværkstyper udspringer af et ønske om, at vi som kommune skal udvikle på tre forskellige fronter. Alle tre typer kan arbejde med de samme temaer, men der er stor forskel i fokus, aktører og tidsperspektiv, alt efter hvilken netværkstype der arbejdes med.