Netværkstemaer

Her kan du foreslå et netværkstema og læse om de netværk, der er eller har været i Albertslund Kommune


Netværksproces

Der igangsættes hvert halve år 2-4 nye netværk i Albertslund Kommune.Chefforum beslutter de endelige netværkstemaer allerede i januar og juni måned.

Netværkstyper

Vi har tre typer netværk i Albertslund Kommune: Læringsnetværk, velfærdsnetværk og innovationsnetværk.Opdelingen i de tre netværkstyper udspringer af et ønske om, at vi som kommune skal udvikle på tre forskellige fronter.Alle tre typer kan  arbejde med de samme temaer, men der er stor forskel i fokus, aktører, tidsperspektiv mv. alt efter hvilken netværkstype der arbejdes med.