Ledelse med værdiskabelse og evaluering for øje

Når du leder et netværk, som skal udvikle og realisere innovative idéer, skal du have fokus på at skabe værdi og løbende have øje for evaluering i netværksarbejdet, så værdien og effekten af netværkets idéer er tydelig.


Ledelse med værdi for øje i netværk

En del af netværks værdiskabelse er at bidrage til nye arbejdsgange og en involverende og samskabende kultur i organisationen. Derfor er det vigtigt, at du og dine netværksdeltagere trækker de nye kompetencer med hjem i basis, arbejder på nye måder og inspirerer kollegaer og ledere til det samme. På den måde skaber netværksarbejdet både værdi i form af de løsninger, der udvikles i netværksarbejdet, men også værdi som ringe i vandet, når du og netværkets deltagere arbejder på nye måder i basis.

I organisationen er der peget på 11 værdier, som netværk er særligt velegnet til at skabe:

Værdier netværksarbejdet er særligt velegnet til at skabe
 • Øget kvalitet for borgeren
 • Effektivitet
 • Helhedsorienteret og koordineret velfærd
 • Innovation
 • Stærke relationer og kendskab til hinanden
 • Mestring og borgere som medproducenter af egen velfærd
 • Nye samarbejder
 • Balancering af interesser
 • Medarbejdertrivsel og kompetenceudvikling
 • Borgerdeltagelse
 • Aktivt medborgerskab og borgerdrevne initiativer

I dokumentet herunder er værdierne beskrevet yderligere
Værdier netværksarbejdet er særligt velegnet til at skabe

 

Hvordan bruges værdi egentlig i netværksarbejdet og i netværksledelse?

Værdi skaber retning
De værdier kan bruges til at skabe retning i netværksarbejdet, så du kan lede netværket bevidst mod værdiskabelse. Både i forhold til at finde ud af, hvad der er vigtigt for dine netværksdeltagere, din referenceleder, og hvad der er på dagsordenen i det velfærdsområde, som du beskæftiger dig med i netværksarbejdet. Derfra handler det om at dykke ned i og udfolde værdierne i forhold til jeres netværkstema:

 • Hvad betyder innovation i forhold til jeres tema?
 • Hvad er oplevet kvalitet for borgerne på temaets velfærdsområde?
 • Hvordan kan man koordinere arbejdsgange og involvere borgerne i at udvikle og levere velfærd i fællesskab på temaet?

Det handler om at oversætte de generelle værdier til jeres kontekst, lytte til borgerne og netværksdeltagernes holdninger og samtidig have organisationens dagsorden for øje.

 

Værdi er til forhandling
Det er dog vigtigt, at du ikke blot lægger dig fast på de værdier, som står i temaskabelonen. De værdier er et udgangspunkt – som netværksleder er det dit ansvar at få borgernes og medarbejdernes perspektiver med, så du sikrer, at de løsninger der udvikles i netværksarbejdet skaber værdi for samfundet og for borgerne.

De værdier, som beskrives i din temaskabelon, er der opbakning til i Chefforum, men hvis dine netværksdeltagere og borgere italesætter andre værdier som vigtige, er det centralt, at du drøfter og forhandler værdierne med din referenceleder, så I sammen kan sætte en ny dagsorden i kommunen i forhold til, hvad der er relevant at forfølge og fremme i netværkstemaet.

 

Værdi som formidling
Værdi fungerer ligeledes som et formidlings-redskab, som gør dig i stand til at engagere organisationen og skabe opbakning til netværkets løsninger. Du kan bruge værdi som formidling hele vejen gennem dit netværksarbejde, ved f.eks. at sige:

 • Formålet er at skabe helhedsorienterede løsninger, for de borgere som har mange indgange til kommunen
 • Vi ønsker at fokusere på hvordan vi kan øge borgernes oplevede kvalitet

Afslutningsvis kan værdi ligeledes bruges til at formidle effekten – eller de forskelle I har skabt i netværksarbejdet.

 

Evaluering styrker værdiskabelse

Ved at have evalueringsperspektivet med fra start kan netværksarbejdet og de idéer I udvikler, løbende blive kvalificeret og værdiskabelsen kan påvises.

Evaluering – hvad er det?
Evaluering kan karakterises som en systematisk retrospektiv vurdering af et nyt tiltag der gennemføres og den værdi det skaber. Evaluering kan dermed bruges til at se den forskel eller effekt, som idéerne skaber. Evaluering kan derfor besvare spørgsmål såsom: Har netværkets idéer skabt en forskel og hvordan? Er borgerne mere tilfredse nu? Er noget blevet lettere, billigere eller mere meningsfuldt? På den måde kan evaluering bruges til at vise den effekt, som idéerne skaber.

Samtidig indeholder evaluering et læringselement, som gør det muligt hele tiden at kvalificere netværksarbejdet og de idéer I udvikler. Håndbogen er udviklet med fokus på evaluering og undervejs understøttes du til at indsamle viden, gøre refleksioner og nedskrive dine løbende opdagelser om praksis, som til slut kan bidrage til evaluering af slutproduktet af de initiativer og idéer I igangsætter.

 

Evaluering i netværksarbejdet
En netværksproces er kompleks og dynamisk, og derfor er der behov for, at evaluering af netværkets idéer er fleksibel og tilpasses den kompleksitet og uforudsigelighed. Det handler altså om at teste påstande, idéer og antagelser af – ved f.eks. at dele erfaringer og viden, læse rapporter og evidensbaseret viden, men også ved at gå på opdagelse i praksis, afprøve idéer i lille skala og finde ud af hvad borgeren egentlig tænker og mener. Håndbogen vil lægge op til refleksion og dokumentation, som understøtter dig i at have en evalueringspraksis for øje i netværksarbejdet.

 

Evalueringen med fra begyndelsen
Et tidligt fokus på evaluering målretter netværksarbejdet og understøtter en løbende kvalificering af netværkets idéer. Samtidig skaber det opmærksomhed på at indsamle et sammenligningsgrundlag i form af en nulpunktsmåling, inden testfasen igangsættes. Det er derfor vigtigt at have en god viden om praksis for efterfølgende at kunne dokumentere den forskel, som netværkets initiativer skaber.

Reflekter over netværk som arbejdsform