Kend netværkets styrker

Netværk er en arbejdsform, som er velegnet til at løse komplekse, tværgående udfordringer. Som netværksleder skal du kende netværkets styrker, så du kan formidle arbejdsformen til andre og indfri styrkerne gennem netværksledelse.


Ønsket om en kulturforandring
Formålet er, at vi i kommunen skal blive endnu bedre til at forstå og se vores opgaver som en del af en helhed – så vi bliver eksperter i at vide, hvornår vi kan løse opgaven selv, og hvornår vi skal løse vores opgaver i samarbejde med andre afdelinger og eksterne aktører. Derfor er det vigtigt, at du som netværksleder trækker mindsettet om at samskabe og arbejde sammen på tværs med tilbage i egen afdeling samt understøtter netværkets deltagere i at gøre det samme.

 

Netværksarbejdets faser
Herunder er faserne i netværk illustreret i en netværksmodel, som er udviklet på baggrund af de mange erfaringer, der er gjort med netværksarbejde i kommunen. Det er den netværksmodel, som du som netværksleder skal tage udgangspunkt i, når du planlægger og strukturerer dit netværksarbejde. Netværksmodellen er opbygget ud fra netværksmodellens faser og hvert håndbogskapitel bidrager med viden om faserne, ligesom der stilles redskaber, metoder og refleksionsværktøjer til rådighed, som skal understøtte dig som netværksleder i at lede netværksarbejdet.

Netværkslederens kompetencer

For at du som netværksleder kan balancere netværkets åbenhed og involvering, samtidig med at du sikrer fremdrift og sikrer realisering af nye løsninger og arbejdsgange, er der en række kompetencer, der er gode at besidde som netværksleder.

I boksen herunder finder du en sammenfatning af hvad netværksledelse kan være ud fra 10 værdifulde kompetencer. Når du læser de 10 kompetencer, kan du overveje hvor dine styrker er i forhold til at lede et netværk.

Netværkslederens 10 kompetencer

 

Reflekter over dine netværksleder kompetencer

Herunder er der lagt vægt på en række af de kompetencer som du, som netværksleder, med fordel kan have. Når du læser kompetencerne, kan du overveje hvilke styrker du har, og hvor du kan blive endnu bedre – på den måde kan du styrke dit blik for de områder, som du ikke naturligt får medtænkt. Til hver kompetence er to spørgsmål, som du kan stille dig selv løbende i netværksarbejdet for at få alle kompetencerne i spil.

Reflekter over dine netværkslederkompetencer