Udvikling af kreative idéer

Udvikling og generering af idéer er centralt i netværksarbejdet, som skal skabe nye løsninger og nye arbejdsgange gennem innovation og nytænkning. Innovative idéer skal faciliteres gennem både rammesætning og idéudviklingsmetoder.


Idéudviklingsfasen er en åbnende proces, hvor der skal leges med virkeligheden. Formålet med idéudviklingen er i første omgang at skabe så mange idéer som muligt – der er fokus på kvantitet frem for kvalitet. Kvaliteten, prioritering og videreudvikling af idéerne arbejdes der med efterfølgende.

Fem elementer som understøtter kreativ idéudvikling

Særligt følgende fem elementer er gode at tænke ind, når I udvikler idéer. Kombinér gerne elementerne med de metoder, som beskrives senere.

1) Få kroppen med
Fysisk bevægelse fordrer kreativitet. Du kan f.eks. hænge netværksmateriale og andet på væggen, som deltagerne kan gå på udkig i og lade sig inspirere af, så du undgår stillesiddende idéudvikling.

2) Byg videre på hinandens idéer
Du skal overveje, hvem du skal have med til idéudviklingen, så der er mange forskellige fagligheder, kompetencer og perspektiver, som kan bygge videre på hinandens idéer.

3) Skab fysiske forstyrrelser
Når I genererer idéer, kan det begrænse at sidde i de sædvanlige møderum. Når du skaber fysiske forstyrrelser, understøtter du netværksdeltagerne i at tænke nyt og bryde med vante tankemønstre.

4) Søg forskelligheden
Du skal understøtte netværket i at søge forskelligheden og blive i den, da deltagerne på den måde kan udfordre hinandens perspektiver og generere ny viden.

5) Skab rum for samtale
Giv rum til samtalen mellem netværks-deltagerne og bryd først ind, når det er nødvendigt at facilitere drøftelsen eller sikre fremdrift.

 

Råd til idéudvikling

 

  • Fokuser på kvantitet frem for kvalitet – leg med virkeligheden uden at begrænse jer af, hvad der umiddelbart virker umuligt eller urealistisk at gennemføre.
  • Sammensæt deltagerkredsen til idéudvikling, så tværfaglighed og forskellighed sikres, ved at inddrage deltagere som har driftsindsigt, ekspertindsigt, medarbejderindsigt, borger- og brugerindsigt, ledelsesindsigt, politisk-strategisk indsigt og kreative, innovative kompetencer osv.
  • Skab et kreativt rum, hvor deltagerne kan tænke utraditionelt – f.eks. ved at sikre bevægelse og fysisk aktivitet, skabe fysiske forstyrrelser som adskiller sig fra klassiske mødebordsopstillinger, facilitere med henblik på forskellighed frem for konsensus og give rum til samtale.
  • Undgå vurderende adfærd – tænk i "JA OG" og undgå "JA MEN"
  • Understøt de vilde og begejstrende idéer – ingen idéer afkastes i idéudviklingen. Sidenhen kan I dykke ned i dem og se om ikke også de skæve indslag og fjollede idéer kan blive til realiserbare idéer.
  • Sæt rammer for den selektive del af idéudviklingsprocessen – hvad skal I særligt lede efter? Hvilke værdier eller effekter vil I gerne fremme i netværksarbejdet?
  • Skriv alle idéer ned, så I har dem undervejs i netværksarbejdet.
  • Skab et tidspres. Giver du deltagerne 5 minutter til at skrive de første 3 idéer, så hold de 5 minutter. Tydeliggør tidspresset med et æggeur eller en klokke.

 

Herunder finder du en række metodiske greb, der er brugbare til at facilitere en åben og samtidig systematisk idéudvikling.

Metoder til idéudvikling

 

 Brug redskabet til at forberede og planlægge idéudviklingsprocessen

Forbered og planlæg: Idéudviklingsprocessen