Indled kontakt til potentielle deltagere

Det er vigtigt at reflektere over, hvordan du tager kontakt til potentielle netværksdeltagere. Din første kontakt er afgørende for deltagernes motivation og lyst til at bidrage engageret til netværksarbejdet.


Har du øje på potentielle netværksdeltagere, men ved du ikke helt hvordan du skal tage kontakt? Den personlige henvendelse vil altid være at foretrække, idet du her har mulighed for at fortælle den enkelte deltager, hvorfor du har brug for netop hans eller hendes specifikke kompetence og faglighed, og finde ud af om de er motiveret for at deltage.

Inden din dialog med netværksdeltageren kan det være fornuftigt at lave en kort "brandtale" om hvorfor du selv er motiveret for netværkets tema, og hvad formålet med netværket er. Her kan værdi være et brugbart redskab, idet værdier er åbne, men samtidig giver en retning til netværkets tema.

Hvis du har svært ved at få fat i din potentielle netværksdeltager, kan du sende en mail, hvor du kort forklarer baggrunden for din kontakt og samtidig aftaler et tidspunkt, hvor I kan tale yderligere sammen. Vær opmærksom på, at mailen skal være en invitation til en samtale omkring netværksarbejdet. Det er vigtigt at skabe en dialog, hvor både du og din netværksdeltager kan byde ind, stille spørgsmål, lytte og blive hørt. Her er givet et bud på en mail:

Skab motivation for at deltage

Det er vigtigt, at du lytter til netværksdeltageren, undersøger personens motivation for at deltage i netværket, og at du gennem jeres dialog viser, at du finder hans eller hendes synspunkter og perspektiver vigtige for netværksarbejdet.

Motiverede deltagere vil i højere grad sætte ressourcer og sig selv i spil, med henblik på at sikre et succesfuldt og værdiskabende netværk. I din kontakt med potentielle deltagere, er det derfor centralt at finde ud af, om netværksdeltageren er motiveret for at deltage, eller om du skal have kontakt til en anden netværksdeltager, der besidder samme kompetencer og ressourcer. Du kan skabe en god og åben dialog, hvor du undersøger deltagerens motivation for at deltage, ved at tage udgangspunkt i spørgsmålene herunder:

Undersøg netværksdeltagerens motivation

 

Hvis du oplever, at din potentielle netværksdeltager ikke er motiveret for at deltage eller personen ikke ønsker eller har mulighed for at lægge tid og ressourcer i netværksarbejdet, er der stadig god sandsynlighed for, at din potentielle netværksdeltager kender en anden person, som har samme viden, kompetencer eller brugerkontakter. Spørg derfor dem du kontakter, om de kender nogen, som kender nogen, som kunne være relevante at have med i netværket.

Herunder er et refleksionsværktøj, som du kan bruge til at forberede din indledende kontakt til potentielle netværksdeltagere.

Overvejelser om at indlede kontakt til potentielle netværksdeltagere

I forlængelse af den personlige kontakt kan du anvende nedenstående pjece. Denne pjece er generisk og indeholder praktiske informationer vedr. rollen som netværksdeltager.  

Pjece til potentielle netværksdeltagere