Find dine netværksdeltagere og planlæg inddragelsen

Dine netværksdeltagere er vigtige samarbejdspartnere, der kan bidrage med forskellig viden, kompetencer, perspektiver og handlinger i netværksarbejdets forskellige faser. Overvej, hvem du skal inddrage og hvornår.


Det er vigtigt at sammensætte et motiveret hold af netværksdeltagere, der kan bidrage med viden, kompetencer og udføre handlinger, som bidrager positivt til netværksarbejdet.

Find dine potentielle netværksdeltagere
Der er flere måder du kan finde dine potentielle netværksdeltagere. Du kan bl.a. tage på en relationsrundtur og opsøge potentielle deltagere, der er relevante for temaet og netværksarbejdet, og spørge dem om de kender til andre medarbejdere, borgere eller virksomheder der kunne have lyst til at deltage.

"Kender du nogen, som kender nogen…" er et godt udgangspunkt for at finde netværksdeltagere. Du kan også invitere bredt ud når du skal finde potentielle netværksdeltagere. Du kan f.eks. sende en invitation ud til kommunens medarbejdere, virksomheder eller interesseorganisationer og afholde en workshop. Du kan se et eksempel på en bred invitation her.

Uanset hvordan du finder dine potentielle netværksdeltagere, skal du overveje hvilke kompetencer, indsigter eller ressourcer du har brug for i netværket, før du inddrager deltagere i netværksarbejdet. For at vurdere, hvilke kompetencer du har behov for, kan du tage udgangspunkt i 4 forskellige kompetencer, som er illustreret i Kompetencediamanten.

Kompetencediamanten

Find de kompetencer og aktører, du mangler i dit netværk

 

Planlæg inddragelsen af deltagere i dit netværk
Når du finder dine netværksdeltagere og sammensætter netværket, skal du overveje i hvilke faser af netværksarbejdet de enkelte deltagere kan bidrage bedst med deres kompetencer.

Nogle deltagere kan være gode at inddrage i alle netværkets faser. De kan beskrives som kernedeltagere, fordi de udgør den grundlæggende deltagergruppe i netværket. Andre deltagere inddrages løbende efter behov. Det gør det muligt for dig at inddrage en stor mængde kompetencer, perspektiver og indsigter i netværket. Den løbende inddragelse kan planlægges undervejs - brug gerne dine kernedeltagere til at hjælpe dig med at finde de rette deltagere.

Læs om de to deltagertyper herunder og planlæg, hvordan du vil inddrage kompetencer og deltagere i netværket ved at bruge Planlægnings- og designredskabet. Redskabet giver et overblik over de faser som netværket potentielt skal igennem og gør det muligt for dig at planlægge det fremadrettede netværksarbejde. Samarbejd gerne med din co-driver, når du planlægger netværksarbejdet ud fra redskabet, og brug skemaet herunder, til at nedskrive den planlagte proces

De to deltagertyper

 Kernedeltageren                           

  • medvirker (så vidt muligt) i alle faser.
  • besidder en faglighed, kompetence eller indsigt, som er vigtig for alle faser i netværksarbejdet
  • er motiveret for at arbejde med netværkstemaet og udvikle nye idéer som skaber værdi inden for temaets velfærds- eller arbejdsområder.
  • har lyst til at lægge arbejdstimer og ressourcer i netværket og sætter sig selv i spil for at skabe fremdrift, f.eks. ved at teste idéer i egen afdeling eller institution, videreformidle netværksarbejdet og skabe opbakning.
  • er ofte fagprofessionelle medarbejdere eller ledere inden for temaets tværgående velfærds- og arbejdsområder og din co-driver.
  • udgør sammen med de andre kernedeltagere et "hold der brænder". Hav ca. 4-6 kernedeltagere.

Deltageren som inddrages løbende
  • medvirker i en eller flere faser af netværksarbejdet.
  • har ofte en særlig viden eller indsigt, som er væsentlig for, at netværket kan skabe fremdrift i den enkelte fase, f.eks. borgere, brugere, pårørende, forskere, politikere, virksomheder eller lignende, som er særligt relevante i en eller flere faser.
  • kan være en strategisk vigtig aktør at inddrage, fordi aktøren råder over afgørende ressourcer (f.eks. din referenceleder, en leder eller chef, en virksomhed eller interesseorganisation).
  • kan være en strategisk vigtig aktør at inddrage for at skabe ejerskab og opbakning til netværkets idéer, f.eks. en faggruppe med relevant ekspertise, som bliver påvirket af ændringer inden for temaets velfærds- og arbejdsområder og derfor har interesse i at påvirke processen (f.eks. skolelærerne under skolereformen)

Proces- og designredskab til planlægning af netværksarbejdets faser