Snak med din referenceleder

Netværksarbejdet kræver et løbende samspil med din referenceleder, hvor I drøfter netværksarbejdet og jeres roller for at skabe forudsætninger for et godt netværksforløb. Det er også væsentligt, at I drøfter, hvordan I ser hinandens roller i netværket. Hvad forventer referencelederen af dig og omvendt? Herunder kan du læse om referencelederens rolle.

Referencelederens rolle i netværksarbejdet
  • læser organisationen og hjælper netværkslederen med at koble temaet til den strategiske dagsorden (eller sætter en ny hvis der er behov for det).
  • understøtter netværkslederen ved at give adgang til nye spillebaner; bruger egne platforme til at understøtte netværksarbejdet og sikrer sammenhæng til andre indsatser i basisorganisationen.
  • er netværkslederens sparringspartner i et samskabende ledelsesrum, der understøtter og anerkender netværkslederens mod.
  • har ansvaret for at fremskaffe kapital til testfase eller har det overordnede ansvar, hvis der skal søges midler eksternt.
  • er en aktiv medspiller i netværksarbejdet, ved at have forventninger til netværksarbejdet, genkende temaets udfordring, se sin aktie i at udfordringen løses og bringe sig selv i spil for at skabe fremdrift og få netværksarbejdet til at lykkes.
  • sikrer i samarbejde med netværksleder relevans og ejerskab af netværkstemaet hos centrale niveau 4-5 ledere.
  • anerkender og ser værdiskabelsen i temaet og understøtter netværkslederen i at forfølge værdiskabelsen og vise den til organisationen, politikerne og byen.
  • har medansvar for, at idéer løbende testes, overgangen fra laboratorie til optagelse i basis og fremadrettet skalering af netværkets løsninger.
  • er ansvarlig for at vurdere relevansen af og sikre et relevant politisk samspil.

 

Herunder finder du en række refleksionsspørgsmål, som gerne skal gøre dig klar til din snak med din referenceleder, og efterfølgende er skabelonen til samarbejdsaftalen, som du skal medbringe, når I drøfter jeres samarbejde.

Forbered: din samtale med din referenceleder

Referat af drøftelse om samarbejde - netværksleder og referenceleder