Snak med din personaleleder

I din snak med din personaleleder er det særligt relevant at I: 1) planlægger tidsmæssig balance mellem basis- og netværksarbejdet, 2) aftaler hvornår du er i Sekretariat for Netværksstrukturen, og 3) drøfter din kompetenceudvikling

1) Planlægger tidsmæssig balance mellem basis- og netværksarbejdet
Dit netværksarbejde vil i perioder tage tid fra dine andre opgaver, hvilket kan være det kan være udfordrende at balancere. For at I sammen kan planlægge dine arbejdsopgaver bedst muligt, kan du forberede dig bl.a. ved at tage udgangspunkt i forløbsbeskrivelsen. Drøft ligeledes hvilke ønsker din personaleleder har i forhold til at følge netværkets fremdrift og tidsforbrug, og hvordan I samarbejder om, at tidsforbruget er svarende til netværksarbejdets omfang.

2) Aftaler hvornår du er i Sekretariat for Netværksstrukturen
Når du arbejder i netværk, er der en arbejdsplads til dig i Sekretariat for Netværksstrukturen.
Overvej hvornår du arbejder intensivt på netværket ud fra forløbsbeskrivelsen og aftal med din personaleleder, at du i de perioder sidder fysisk placeret hos sekretariatet.

3) Drøfter din kompetenceudvikling
Det er også vigtigt at drøfte hvordan din kompetenceudvikling kan sættes i spil fremadrettet. Netværksledelse er et kompetencetræk, som potentielt skal komme din afdeling og resten af organisationen til gavn fremadrettet.

Overvej hvordan I kan organisere et samspil, som gør netværket vedkommende for din leder og din afdeling. På den måde kan du aktivt være med til at sprede mindset og arbejdsmetoder til dine kollegaer, så du medvirker til den kulturforandring, som organisationen ønsker med den netværksbaserede organisation.

Herunder kan du læse, hvilken rolle din personaleleder har ift. dit netværksarbejde.

Personalelederens rolle i den netværksbaserede organisation
  • spotter ledertalenter i afdelingen og medarbejdere med tværgående kompetencer.
  • skaber tid til netværksarbejdet ved at tilrettelægge den daglig drift og opgaver i basis, både for netværksleder og netværksdeltagere fra afdelingen.
  • opfordrer medarbejdere til at deltage i netværksarbejde med relevans for afdelingen.
  • skaber tydelighed om prioritering af netværksarbejdet ift. medarbejderens opgaver i basis.
  • udviser interesse for medarbejderens netværksledelse, netværksdeltagelse og netværksarbejde.
  • skaber opmærksomhed og viden om netværk i afdelingen, ved bl.a. at opfordre medarbejdere som leder og deltager i netværk til at præsentere netværksarbejdet på afdelingsmøder.
  • anerkender medarbejderens opgaveløsning i netværksarbejdet og den daglige opgaveløsning i basis.
  • understøtter at medarbejderens resultater i netværksarbejdet synliggøres i afdelingen løbende.
  • har fokus på medarbejderens kompetenceudvikling og sætter den i spil i afdelingen.
  • har fokus på medarbejderens netværksarbejde, netværksledelse og netværksdeltagelse i PULS-samtaler.

Forløb og ressourcetræk i netværket  

Når du planlægger drøftelsen med din personaleleder og forbereder dig på netværksarbejdets tidsmæssige omfang, kan du tage udgangspunkt i forløbsbeskrivelsen på netværk og et konkret eksempel på test af netværksløsninger herunder. Forløbsbeskrivelserne er et tidsmæssigt estimat for faserne i netværksarbejdet, herunder indhold, ressourcetræk og tidsforbrug.

Eksemplerne herunder er lavet på baggrund af et velfærdsnetværk. Alle netværksforløb er forskellige, og derfor er forløbsbeskrivelsens formål blot at inspirere og understøtte netværksledere i at styre og planlægge netværksarbejdet. Der er dog en forventning om, at netværk er gået ind i testfasen efter ca. et halvt år, og at testen f.eks. kan foretages over 8 uger. I eksemplet herunder er der indsat breaks, hvor netværkslederen arbejder i basis og gør sig klar til netværksarbejdet.

Er du netværksleder på andre netværkstyper? Innovationsnetværk har samme faser som velfærdsnetværket, tidsestimeringen er dog anderledes. Er du netværksleder på et læringsnetværk, kan du finde en forløbsbeskrivelsen for læringsnetværk her.

Eksempel på planlagt og udført netværksforløb

 

Herunder finder du et refleksionsredskab, som du kan bruge inden din drøftelse med din personaleleder, samt en skabelon til din samarbejdsaftale med din personaleleder. Skabelonen skal du medbringe på mødet med din personaleleder, så I sammen kan drøfte jeres aftaler og forventninger til tidsforbrug og ressourcetræk.

Forbered: din samtale med din personaleleder

Referat af drøftelse om samarbejde - netværksleder og personaleleder