Kompetencefællesskab for netværksledere

Som uddannet netværksleder indgår du i et kompetencefællesskab med andre netværksledere i Albertslund Kommune. Sammen udgør vi et stærkt, tværfagligt fællesskab, som er drivkraft på tværgående løsninger i kommunen.


Et fagligt fællesskab for kommunens uddannede netværksledere

Kompetencefællesskabet er for alle uddannede netværksledere i kommunen og danner et fagligt fællesskab med fokus på læring, erfaringsdeling ogo videreudvikling af netværkslederkopetencer. Kompentencefællesskabet mødes op til 5 gange årligt om emner, metoder og problemstillinger, der kan fatsholde og udvikle netværksleder-kopetencer. Netværksledere mødes til:

 • Workshops mellem netværksleder, centreret om en faglig udfordring, nye metoder og lignende.
 • Inspirationsoplæg til alle i kommunen med relevans for det netværksbaserede arbejde.
 • Et årligt netværkslederdag med fokus på faglig udvikling og socialt fællesskab.
 • Julehygge centreret om emner i den netværksbaserede organisation.

Kompetencerne skal bringes i spil

At indgå i kompetencefællesskabet betyder at der er en forventning om at netværksledere bringer deres særlige kompetencerr i spil i organisation og i egen afdeling. Det kan bl.a. være ved at:

 • Planlægge og facilitere borgerinvolverende workshops.
 • Tage ledelse på tværgående opgaver.
 • Lede netværk.
 • Løse opgaver på nye måder i egen basisorganisation.

Kommunikation i kompetencefællesskabet

 • Kommunikation mellem netværksledere på den digitale platform Yammer
  • Til sparring og samarbejde løbende mellem netværksledere.
  • Til deling af tværgående opgaver og faciliteringsopgaver i organisation, der med fordel kan løftes af netværksledere.
 • Nyhedsbrev fra Sekretariatet for Netværskstrukturen med inspirationsoplæg, invitationer til eksterne gå-hjem-møder, informationer om det netværksbaserede arbejde i organisationen osv.

 

Kontakt

Husk at bruge kompetencefællesskabet og dine netværkslederkollegaer, ved at byde ind med opgaver og idéer til kompetencefællesskabet.

Hvis du f.eks. har lyst til at byde ind med idéer til inspirationsoplæg for kommunens medarbejdere, hvis du har en udfordring eller en god erfaring du gerne vil drøfte på en netværkslederworkshop, eller hvis du har en tværgående opgave i organisationen, hvor du har brug for netværkslederes kompetencer, skal du kontakte Sekretariatet for Netværksstrukturens netværkskonsulent Ida Skov Nielsen isn@albertslund.dk

 

Hent information om kompetencefællesskabet her.