Interview

Interviews giver mulighed for at forstå situationer og områder fra borgere, med-arbejdere og andres perspektiv. Du får et nuanceret og dybdgående indblik i inter-viewpersonernes førstehåndsoplevelser. Det er en effektiv måde at få kvalificeret jeres problemopfattelse og samle inspiration til idegenerering. I dette afsnit kan du læse, hvordan du går metodisk til henholdsvis interview med enkeltpersoner og grupper.


Interview af enkeltperson eller gruppe?

Før du vælger interview af enkeltpersoner eller grupper, er det vigtigt, at gøre dig forskellen på de to klart. Det kan være tillokkende at vælge gruppeinterviewet, fordi du dermed får flere perspektiver i spil på kortere tid. Der er dog forskel på den viden og respons, du får ud af de to metoder, og hvad det kræver at udføre. I skemaet nedenfor kan du se nogle af de centrale forskelle. Herefter følger en guide til forberedelse og udførelse af de to metoder

 

Læs mere om interview af enkeltpersoner her

Læs mere om fokusgruppeinterview her