Skal man være uddannet netværksleder for at lede et netværk?

Det er en fordel at være uddannet netværksleder, men det er ikke et krav. Du skal dog kunne identificere dig med "den gode netværksleder".


Netværkslederuddannelsen klæder dig på til at arbejde netværksbaseret og giver dig nogle gode redskaber til alt lige fra at finde et egnet netværkstema over facilitering og ledelse af netværket, til selve målingen af den værdi, netværket i sidste ende kommer til at skabe. Det er derfor en fordel at have været på netværkslederuddannelsen. 

Men du behøver ikke at være uddannet for at blive netværksleder. Du skal dog kunne identificere dig med "den gode netværksleder" som

  1. kan tænke andre ind i opgaveløsningen og har et blik for hvilke fagprofessionelle, borgere, politikere, interesseorganisationer og virksomheder der kan bringes positivt sammen for at opnå en helhedsorienteret forståelse af tværgående udfordringer.
  2. kan engagere og motivere gensidigt afhængige aktører til at deltage, tage ejerskab, ansvar og medlede i en proces, hvor forskellige dagsordener og interesser er i spil.
  3. kan skabe et trygt rum hvori mennesker med forskellige baggrunde mødes i respektfulde, ligeværdige og tillidsfulde relationer, med henblik på gensidig inspiration, udvikling og læring mellem mennesker.
  4. kan sætte sin nysgerrighed og undren i spil gennem stimulerende, refleksive og udfordrende dialoger, som skaber forudsætninger for at bryde med vanetænkning og understøtte andre i sammen at finde svar på problemstillinger.
  5. har modet til at sætte processer i gang, stå på usikker grund, forfølge det ukendte og eksperimentere undervejs.
  6. har øje for kommunens strategiske dagsorden og kan sætte den i spil – eller udfordre den, i arbejdet med at forfølge visioner, nye løsninger og værdier i opgaveløsningen.
  7. jagter de gode løsninger og effekter og er derfor villig til at kvalificere og genforhandle tidligere trufne beslutninger, men ved også hvornår en beslutning skal træffes for at sikre fremdrift.
  8. kommunikerer og videreformidler, med henblik på at skabe opbakning til nye løsninger og nye arbejdsgange blandt medarbejdere, borgere, politikere og andre relevante aktører og forstår at bruge digitale platforme til at understøtte og optimere netværksarbejdet.
  9. har en udforskende tilgang og er ofte den medarbejder, der er på udkig efter nye og bedre løsninger.
  10. brænder for at kvalificere egne kompetencer, elsker at udfordre sig selv, og ønsker at udvikle sine egenskaber som facilitator og leder, gennem teoretisk forståelse og praktisk erfaring med netværksarbejde.

Der vil med garanti stadig være en del spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her på siden. Så læs vores tilbudskatalog og skriv til os i Netværksstrukturen - så vil vi glæde os til at fortælle mere om netværk!

Tilbud - fra os til jer