Hvorfor netværk?

Netværksstrukturens fornemmeste opgave er at understøtte udviklingen af Albertslund Kommune som en netværksbaseret organisation. Netværk er en fleksibel arbejdsform, hvor man ser problemstillinger fra en anden vinkel, hvor vi samarbejder på nye måder, med nye mennesker og hjælper os til at kunne tage hånd om morgendagens udfordringer.


Vi bliver som kommune mødt med stadig flere krav om at levere bedre service for færre penge. Samtidig står vi over for flere og mere komplekse opgaver. For at imødekomme disse modsatrettede krav, skal vi være bedre til at bruge hinanden på tværs af hele kommunen, så vi får så mange forskellige perspektiver på udfordringerne som overhovedet muligt.

Når vi har flere perspektiver, og arbejder på nye måder i netværk, kan vi i højere grad udnytte den stærke faglighed, der kendetegner Albertslund Kommune. Vi kan inddrage  borgernes, virksomhedernes og foreningernes mange perspektiver i udviklingen af velfærd. så kan vi få de bedst mulige resultater, til gavn for borgerne, medarbejderne i Albertslund samt kommunes økonomi

Der er flere grunde til at vi skal arbejde mere i netværk - her er et udpluk:

  • Netværk er en fleksibel arbejdsform, hvor hovedformålet er at bringe forskellige - og ofte utraditionelle - perspektiver i spil, for at skabe nye løsninger på kendte problemstillinger.
  • I netværk eksperimenteres der med arbejdsformer og metoder for at blive bedre til at se på problemstillingerne på andre måder end hidtil.
  • I netværk opbygges relationer på tværs af organisationen, ud til lokalsamfundet og mellem kommuner, virksomheder, vidensinstitutioner osv. Når vi får opbygget relationer og kender hinandens kompetencer, er vi langt bedre rustet til også at håndtere fremtidige udfordringer.
  • I netværk ændres vores forståelse af ting. Erfaringerne her fra Albertslund viser, at man ikke helt kan slippe netværkstankegangen når man kommer tilbage til det daglige arbejde i basisorganisationen. Man griber ens arbejdsopgaver anderledes an
  • Og så er netværk en arbejdsform der motiverer og engagerer folk. Når vi får mulighed for at se på de kendte problemstillinger på anderledes måder, og når vi møder og delagtiggør borgeren i processen, får vi i sidste ende også bedre og mere helhedsorienterede løsninger. Det i sig selv er motiverende.

Læs mere om den netværksbaserede organisation