Hvordan opstår netværk?

Netværk er en arbejdsmåde og et mindset, der passer rigtig godt til komplekse opgaver. Netværk opstår når du eller en kollega identificere et behov.


Netværk opstår på baggrund af et identificeret behov i organisationen. Der kan eksempelvis være en problemstilling, som vi i lang tid - uden held - har forsøgt at løse.

Det vil her være oplagt at lave et netværk omkring denne problemstilling eller dette tema, bl.a. fordi vi i netværk har mulighed for at få langt flere perspektiver i spil end i vores daglige arbejde, hvilket muliggør at vi kan skabe nye og bedre løsninger.

Har du en idé til et netværk eller gerne vil være netværksleder har du flere muligheder:  

1) Du kan kontakte én fra Netværksstrukturen.

2) Du kan, i tråd med den gensidige initiativpligt, selv gå til din personaleleder eller kollega og gå i dialog om muligheden og behovet for et nyt netværk. Det vigtigste er at huske, at netværk starter med dig selv og dine tanker omkring det

3) Du kan beskrive din ide i temaskabelonen