Hvilke typer netværk findes der?

Netværk er ikke en eksakt størrelse, og derfor ser vi mange forskellige typer af netværk rundt omkring.


I Albertslund har vi valgt at lave en opdeling i tre typer af netværk, der med hver deres arbejdsform og formål skal arbejde med komplekse og tværgående opgaver.

  • Innovationsnetværk skaber radikal innovation og udvikler fremtidens løsninger, med udgangspunkt i politiske visioner og strategier (f.eks. hvad er er urban farming i AK?).  Innovationsnetværk tager udgangspunkt i politiske visioner og strategier og kan potentielt skabe gennemgribende forandringer, derfor er innovationsnetværk koblet til referenceleder på direktørniveau. I det omfang innovationsnetværk spiller op til det politiske niveau, kobles det til innovationsudvalg.
  • Læringsnetværk genererer viden indenfor et område, som organisationen ønsker at sætte på dagsordenen, hvor vi pt. ikke har nok viden, f.eks. deleøkonomi eller frivillighed. Læringsnetværk skaber læring og kompetenceudvikling gennem videndeling på tværs af faggrupper i organisationen og med andre aktører fra det omkringliggende samfund. Netværkets deltagere er hver især forpligtigede til at sætte den genererede viden i spil i egen basis. Læringsnetværk er koblet til CF, ved særligt to nedslag: igangsættelse og afslutning af netværk.
  • Velfærdsnetværk skaber hverdagsinnovation og udvikler god og effektiv borgernær velfærd gennem helhedstænkning, bedre arbejdsgange og relationel koordinering mellem afdelinger. Velfærdsnetværk udvikler løsninger, der forbedrer eksisterende løsninger og nytænker måden hvorpå vi koordinerer og bruger de ressourcer, som allerede findes i kommunen. Velfærdsnetværk kobles til en referenceleder fra CF. I det omfang velfærdsnetværk spiller op til det politiske niveau, kobles det til fagudvalg. 

Lær mere om de tre typer af netværk