Netværkslederuddannelsen 2017

Uddannelsesforløbet starter i september 2017. Her kan du læse mere om den praktiske information og kort om netværkslederuddannelsen 2017.


Praktisk information om netværkslederuddannelsen 2017

I nedenstående finder du en liste over deltagerne på uddannelsesholdet anno 2017.

Du vil endvidere kunne læse i Studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse, dog kun om det valgmodul i ledelse, der knytter sig til netværkslederuddannelsen.

I Eksamensvejledningen finder du en sammenfatning af Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i Ledelse, igen kun med fokus på det valgmodul, der knytter sig til netværkslederuddannelsen, "Ledelse af samskabelsesprocesser".

Deltagere på netværksuddannelsen 2017

Studieordning

Eksamensvejledning

 

Eksamen

Eksamen vil blive afholdt i Sundhedshuset d. 9. og 10.januar i lokalerne:

9/1: "Skoven"

10/1: "Udsigten"

Eksamensplan 09.01.18

Eksamensplan 10.01.18

 

Litteratur

Kompendie for undervisningsgang 1, 2 og 3

Kompendie for undervisningsgang 4, 5 og 6

Kompendie for undervisningsgang 7 og 8

 

Kort om netværkslederuddannelsen 2017

Netværkslederuddannelsen er udviklet i samarbejde med Professionshøjskolen VIA University College og er koblet til modulet "Ledelse af samskabelsesprocesser" på "Diplomuddannelsen i ledelse". Uddannelsesforløbet giver efter endt forløb 5 ects point.

Uddannelsesforløbet strækker sig fra start september 2017 til start januar 2018.

Som færdiguddannet netværksleder bliver man en del af et kompetencefællesskab med andre netværksledere i kommunen. Som netværksleder spiller man en vigtig rolle ift. at styrke og understøtte det netværksbaserede arbejde i Albertslund Kommune.

I nedenstående Uddannelsespjece kan du læse mere om uddannelsens indhold, og hvordan den er tilrettelagt. Endvidere kan du i Motivationen se, hvordan man har skulle ansøge om at komme med på uddannelsesholdet.

 

Uddannelsespjece

 

Motivationen