Information om netværkslederuddannelsen

Sekretariatet for Netværksstrukturen udbyder et valgfag i ledelse. Uddannelsen giver 5 ECTS-point. Hold dig orienteret her eller kontakt Sekretariat for Netværksstrukturen på netværk@albertslund.dk. Du kan læse mere under fanen 'Netværkslederuddannelsen 2017'.


Til dig, der overvejer at blive netværksleder

At lede netværk kræver ikke, at man er leder. Det kræver, at man har lyst til at arbejde med ledelse på nye måder. Uddannelsen henvender sig derfor både til ledere og medarbejdere i hele Albertslund Kommune. På uddannelsen vil du få en teoretisk og praktisk værktøjskasse til at arbejde med netværk og til at lede netværksarbejdet.

Netværksarbejde kan være med til at finde og løse udfordringer i din hverdag. I netværk opbygges nye relationer fx mellem ledere, medarbejdere, borgere, foreninger og virksomheder. Du vil gennem uddannelsen blive klædt på til at styre og lede netværksarbejde, der kan lede til innovative løsninger, effektivitet og kvalitet i kommunens velfærdsopgaver.

 

Til personalelederen, der overvejer om en medarbejder skal med på uddannelse

Når du skal spotte potentielle netværksledertalenter, kan det være godt at finde medarbejdere, der i forvejen trives med udvikling og nye udfordringer. Derfor kan du med fordel kigge efter om dine medarbejdere har nogle af nedenstående kompetencer.

Du kan fx kigge efter medarbejderen der:

  • stiller spørgsmål i stedet for kun at svare
  • vælger at inddrage andre og nye samarbejdspartnere
  • tror på, at I kan gøre det bedre (ser potentialer og forbedringsmuligheder)
  • selv ser behov og "huller" og handler på dem
  • kan indtage en faciliterende rolle og styre en proces fra start til slut
  • kan motivere og inspirere de folk han/hun arbejder med
  • er god til at skabe relationer