Hvordan beskriver jeg min opgave til kompetencefællesskabet?

Kompetencefællesskabet er et fagligt fællesskab af netværksledere, som benytter deres kompetencer til at skabe innovation, facilitere processer, involvere borgere og skabe netværksbaserede løsninger i organisationen. Læs mere om kompetencefællesskabet her og find ud af hvordan du kan bruge det.


Når du har behov for kompetencefællesskabet til en opgave, skal du beskrive din opgave. Her kan du med fordel beskrive:

  • opgavens formål
  • hvad opgaven drejer sig om
  • hvornår opgaven skal løses
  • hvem/hvilke afdelinger netværkslederen skal samarbejde med om opgaven
  • et estimat af opgavens omfang og forventede arbejdstid.

Hvis du er i tvivl om hvordan du skal beskrive opgaven, om opgaven kan blive løst af kompetencefællesskabet eller har andre spørgsmål, kan du altid kontakte Sekretariat for Netværksstrukturen eller et medlem af kompetencefællesskabet.