Hvilke opgaver kan kompetencefællesskabet løse for dig?

Kompetencefællesskabet er et fagligt fællesskab af netværksledere, som benytter deres kompetencer til at skabe innovation, facilitere processer, involvere borgere og skabe netværksbaserede løsninger i organisationen. Læs mere om kompetencefællesskabet her og find ud af hvordan du kan bruge det.


Netværksledere i kompetencefællesskabet løser hver 1-2 opgaver for organisationen om året, dels for at udvikle egne kompetencer og for at skabe værdi for organisationen ved at sætte kompetencerne i spil. Du kan få gavn af netværksledernes kompetencer til at løse forskellige opgavetyper, som kalder på netværksledernes faglighed.