Har du gode idéer eller ønsker til kompetencefællesskabet?

Kompetencefællesskabet er et fagligt fællesskab af netværksledere, som benytter deres kompetencer til at skabe innovation, facilitere processer, involvere borgere og skabe netværksbaserede løsninger i organisationen. Læs mere om kompetencefællesskabet her og find ud af hvordan du kan bruge det.


Kompetencefællesskabet består af netværksledere og understøttes af Sekretariat for Netværksstrukturen. Netværkslederne byder egne kompetencer og erfaring ind, for at styrke fagligheden i fællesskabet og mødes til:

  • En årlig kompetencedag.
  • 1-2 workshops om konkrete emner årligt.
  • Inspirationsoplæg for organisationen.

Derudover modtager kompetencefællesskabet nyhedsbreve fra Sekretariat for Netværksstrukturen med information om organisationens netværksbaserede arbejde, inspiration, viden og gå-hjem-møder.

Hvis du har et ønske til næste inspirationsoplæg eller en workshop, gerne vil modtage nyhedsbrevet om netværksbaseret arbejde eller har andre idéer, spørgsmål eller ønsker, kan du kontakte netværkskonsulent Ida Skov Nielsen på 43686094 eller isn@albertslund.dk