Kompetencefællesskabet

Kompetencefællesskabet er et fagligt fællesskab af netværksledere, som benytter deres kompetencer til at skabe innovation, facilitere processer, involvere borgere og skabe netværksbaserede løsninger i organisationen. Læs mere om kompetencefællesskabet her og find ud af hvordan du kan bruge de netværksbaserede kompetencer.


Netværkslederne kan skabe innovation, facilitere processer, involvere borgere og arbejde tværgående. Netværksledere i kompetencefællesskabet løser hver 1-2 opgaver for organisationen om året, dels for at videreudvikle egne kompetencer og for at skabe værdi for organisationen ved at sætte kompetencerne i spil. Du kan f.eks. bruge kompetencefællesskabet hvis du skal:

    • Planlægge og facilitere processer og drøftelser i organisationen
    • Have et netværksperspektiv på en opgave eller en udfordring i din afdeling eller på tværs af afdelinger
    • Lede netværk og understøtte netværk

Gennem uddannelse og praktisk erfaring har netværkslederne opnået 10 kompetencer, som kendetegner netværksbaseret opgaveløsning.

 

Når du har behov for kompetencefællesskabet til at planlægge og facilitere processer og drøftelser i organisationen, kan du kontakte Sekretariat for Netværksstrukturen, som kan formidle din opgave til alle netværksledere i kommunen.

Hvis du har en opgave eller en udfordring som kræver en særlig kompetenceprofil kan du tage direkte kontakt til en eller flere netværksledere med en opgave. Der vil snarest komme en liste på hjemmesiden med kontaktoplysninger på netværkslederne i kompetencefællesskabet.

Kontakt netværkskonsulent Ida Skov Nielsen på isn@albertslund.dk hvis du har spørgsmål til hvordan du bruger kompetencefællesskabet.  

Kompetencefællesskabet er et fagligt fællesskab af organisationens uddannede netværksledere. Du kan finde en oversigt over uddannede netværksledere her