Netværkenes resultater

Netværkene i Albertslund Kommune har opnået nogle resultater siden den blev oprettet i 2013. Dem kan du læse mere om her.


Netværkene skaber resultater 

Netværk skaber resultater, fordi vi anskuer en problematik fra flere vinkler. Her kan du læse om konkrete resultater, netværk har bidaget med at skabe.

 

"Det at arbejde i netværk gav os indgangen til at finde nye svar på kendte udfordringer. Vi fik nogle nye redskaber at arbejde med som vi har tager med videre i vores forsøg på at nedbringe genindlæggelser gennem rehabilitering" - Charlotte Kaaber

 

Du kan læse om resultaterne af netværket "Forebyggelse af indlæggelser og opsporing af tidlig sygdom" og meget mere i Netværkspippet, august 2014, som er en særudgave af Albertslund Kommunes medarbejderblad omkring netværk i Albertslund kommune. 

Om netværk i Albertslund er en pjece, der giver overblik over nogle af de netværk vi har gennemført og deres effekter i 2016. Du kan også se Katrine Buhl Møllers og Peter Rymans taler til ferniseringen af de initiativer og værdier vi har forfulgt i netværksstrukturen.

 

Katrine Buhl Møller og Peter Rymanns taler til fernisering af de initiativer og værdier vi har forfulgt i netværksstrukturen

  

 

Du kan læse om afslutningen af netværksarbejdet omkring Morbærhaveen og hvilke anbefalinger, som netværket er kommet med i artiklen, Netværk vil styrke Morbærhaven, fra Pippet marts 2016.

Sidst men ikke mindst kan du se en kort film om de erfaringer vi har fået med netværksarbejdet.

 

Erfaringsopsamling

 

 

Realisering af netværkenes løsninger i basis

 

 Herunder tre eksempler på ledere der har været med til at realisere løsninger som er udviklet i netværk. Det omhandler den værdiskabelse de ser og de effekter de mærker i dagligdagen i basis

 

Anne Arvel, leder af sundhedsområdet og myndighedsenheden i SPO 

Kitti Kristiansen, stedfortræder i Børnehuset Baunegården

Keld Frandsen, leder af Materialegården