Netværksstrukturen i Albertslund Kommune

Her kan du læse 3 artikler om netværk Albertslund Kommune har udarbejdet i samarbejde med Joint Action og se en film om ændrede arbejdsmetoder.


Joint Action har i samarbejde med Albertslund Kommune udarbejdet tre artikler om netværk i Albertslund Kommune. De har forskellige vinkler på netværksstrukturen i form af en ledelsesvinkel, en organisationsvinkel og en vinkel om relationel koordinering. Dem kan du læse her og se en film om ændrede arbejdsmetoder.

At lede i Albertslund er at lede efter noget giver et indblik i ledelse af netværk og ledelse af det tværgående i kommunen, herunder de udfordringer og muligheder som denne form for tværgående ledelse giver ift. at skabe den netværksbaserede organisation.

Skab en platform, ikke et netværk fokuserer på netværksstrukturen, hvorfor vi har den, og hvordan netværksstrukturen er et værktøj – en struktureret ramme eller en platform for innovation og tværorganisatorisk samarbejde i kommunen

At give en gave – Når et netværk møder hverdagen omhandler den relationelle koordinering mellem basisstrukturen og netværksstrukturen i hverdagen.

Til sidst kan du se en film "Hør om ændrede arbejdsmetoder" og hvordan vi bruger dem i netværk.