En netværksbaseret organisation

Albertslund kommune har valgt at skabe en netværksbaseret organisation. Her finder du baggrunden for, hvorfor vi i Albertslund Kommune har valgt den netværksbaserede organisation, og hvilke strategiske beslutninger og træk der skal tages for at komme derhen.


Netværksstrukturen i Albertslund Kommune

Vi har i Albertslund Kommune udviklet en netværksbaseret organisation, hvor vi kombinerer den hierarkiske søjleorganisering med en netværksstruktur.

Vi stræber efter en netværksbaseret organisation ud fra tre antagelser:

  1. Mange og forskellige perspektiver gør os i stand til at se nye veje
  2. Den bedste velfærd skabes i samspillet mellem en høj faglighed og et stærkt borgerperspektiv
  3. Hvis vi skal nå et anderledes resultat, skal vi arbejde anderledes med udfordringerne

Det kan du se netværksstrukturen i organisationsdiagrammet neden for og læse mere hvorfor vi har en netværksbaseret struktur her.

Organisationsdiagram

Beskrivelse af organisationsdiagrammet giver dig et hurtigt blik på, hvordan Albertslund Kommune er organiseret, og hvordan netværksstrukturen og vores søjleorganisering spiller sammen og tilsammen danner den netværksbaserede organisation.

I 2013 blev der vedtaget en strategi for netværk i Albertslund Kommune. Den beskriver de oprindelige tanker om visionen for netværksstrukturen og er det fundament netværksstrukturen bygger på.

 

Vi skaber forbindelser og værdi

Vi udvikler velfærd og kompetencer i Albertslund Kommune via netværksstrukturen og de netværk som igangsættes. De forbindelser kan du læse om i kapitlet Vi skaber forbindelser. Kapitlet er blevet til i en samskabende proces mellem Jette Runchel, kommunaldirektør, Mette Horsgaard, leder af Sekretariat for Netværksstrukturen og Marie-Louise Lunderød, konsulent i Sekretariat for Politik og Ledelse.

Netværksstrukturen skaber en forskel. Vi har i Albertslund Kommune sat fokus på arbejdet med at forfølge og fremme den forskel og værdiskabelse, vi ønsker at se. Det kan du læse mere om her.

Albertslund Kommune er en del af en kommunal bevægelse. Der findes flere forskelle kommunale samskabelsesprocesser. Albertslund Kommune er blevet fremhævet i en artikel af Jens Ulrich, ledelseskonsulent ved VIA University College, om de foreskellige typer af samskabelse. Den kan du læse her.