Sygefravær i APV

For at understøtte arbejdsmiljøarbejdet i Albertslund Kommune, kan MED og arbejdsmiljøgruppen bruge en tjekliste


Er sygefravær tænkt ind i APV-en?

Det er ikke sygefraværets omfang der skal tages stilling til. Det er om arbejdsmiljøet påvirker sygefraværet negativt.

APV'en skal ikke forholde sig til enkeltpersoners sygefravær.