Sygefravær i APV

For at understøtte arbejdsmiljøarbejdet i Albertslund Kommune, kan MED og arbejdsmiljøgruppen bruge en tjekliste


Er sygefravær tænkt ind i APV-en?

Det er ikke sygefraværets omfang, men der skal tages stilling til. Men om arbejdsmiljøet påvirker sygefraværet.

APV'en ikke forholde sig til enkeltpersoners sygefravær.