Instruktion og oplæring

For at understøtte arbejdsmiljøarbejdet i Albertslund Kommune, kan MED og arbejdsmiljøgruppen bruge en tjekliste


Sikrer vi en god instruktion og oplæring af nye medarbejdere?

Medarbejdere, som er nye på en arbejdsplads eller som får nye jobfunktioner, har behov for kvalificeret og effektiv instruktion, træning og løbende opfølgning. Dette gælder også ansatte i deltidsstillinger og korttidsansættelser.

Du kan læse mere om instruktion og oplæring på Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside her.