Samarbejde i arbejdsmiljøgruppen

For at understøtte arbejdsmiljøarbejdet i Albertslund Kommune, kan MED og arbejdsmiljøgruppen bruge en tjekliste


Har vi et konstruktivt samarbejde i arbejdsmiljøgruppen om at sikre et godt arbejdsmiljø?

Alle på arbejdspladsen har et medansvar for, at arbejdsmiljøet er i orden. Men det er arbejdsgiver, der overordnet har ansvaret.

Arbejdsmiljøarbejdet på den enkelte arbejdsplads varetages i et samarbejde mellem lederen og arbejdsmiljørepræsentanten. Det sker de fleste steder formelt i en arbejdsmiljøgruppe. På nogle arbejdspladser deltager også tillidsrepræsentanten.

Et godt samarbejde er kendetegnet ved gensidig respekt og tillid. Og ikke mindst ved, at I løbende arbejder på at sikre et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen for alle.

Klik her for mere viden om Arbejdsmiljøorganisationen