APV

For at understøtte arbejdsmiljøarbejdet i Albertslund Kommune, kan MED og arbejdsmiljøgruppen bruge en tjekliste


Udarbejder vi en skriftlig APV? Og får vi fulgt op på vores APV? Og er den lagt i Defgo?

Der skal laves en APV mindst hvert 3. år på den enkelte arbejdsplads. Det er et lovkrav og fremgår af arbejdsmiljøloven. Bemærk at APV'en også skal revideres før, der er gået 3 år, hvis der sker ændringer i arbejdet eller i arbejdsmetoder og -processer, der har betydning for arbejdsmiljøet.

Det er hensigten, at virksomhedens ledelse og medarbejdere skal se APV-en som en arbejdsmetode og en løbende proces, der har til formål at forbedre arbejdsmiljøet og skabe trivsel blandt de ansatte.

Albertslund Kommune har viden og værktøjer til arbejdet med APV under fanen "Trivsel, sundhed og arbejdsmiljø" på medarbejdersiden. klik her