APB

For at understøtte arbejdsmiljøarbejdet i Albertslund Kommune, kan MED og arbejdsmiljøgruppen bruge en tjekliste


Har vi udarbejdet APB-er (arbejdspladsbrugsanvisninger) på vores kemikalier og rengøringsmidler?

For alle kemiske stoffer og produkter med et sikkerhedsdatablad skal arbejdsgiveren lave en arbejdspladsbrugsanvisning. Den beskriver, hvordan medarbejderne konkret i den enkelte virksomhed skal beskytte sig ved arbejde med produktet, men også hvad man skal gøre, hvis der sker uheld ved forkert brug, spild eller brand.

Du kan læse mere om arbejdspladsbrugsanvisninger her