Kemisk APV

For at understøtte arbejdsmiljøarbejdet i Albertslund Kommune, kan MED og arbejdsmiljøgruppen bruge en tjekliste


Har vi udarbejdet kemisk APV på vores kemikalier og rengøringsmidler?

Alle virksomheder, der arbejder med farlige kemiske stoffer og materialer, skal foretage en kemisk risikovurdering. Formålet med risikovurderingen er at kortlægge, hvor og hvordan medarbejderne kan blive udsat for farlige kemikalier, så virksomheden kan fjerne eller forebygge risikoen.