Tjekliste til arbejdsmiljøarbejdet

For at understøtte arbejdsmiljøarbejdet i Albertslund Kommune, kan MED og arbejdsmiljøgruppen bruge en tjekliste


De enkelte punkter i tjeklisten er uddybet på undersiderne.

Du finder tjeklisten her

Har vi et konstruktivt samarbejde i arbejdsmiljøgruppen om at sikre et godt arbejdsmiljø?

Alle på arbejdspladsen har et medansvar for, at arbejdsmiljøet er i orden. Men det er arbejdsgiver, der overordnet har ansvaret.

Arbejdsmiljøarbejdet på den enkelte arbejdsplads varetages i et samarbejde mellem lederen og arbejdsmiljørepræsentanten. Det sker de fleste steder formelt i en arbejdsmiljøgruppe. På nogle arbejdspladser deltager også tillidsrepræsentanten.

Et godt samarbejde er kendetegnet ved gensidig respekt og tillid. Og ikke mindst ved, at I løbende arbejder på at sikre et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen for alle.

Klik her for mere viden om Arbejdsmiljøorganisationen

Udarbejder vi en skriftlig APV? Og får vi fulgt op på vores APV? Og er den lagt i Defgo?

Der skal laves en APV mindst hvert 3. år på den enkelte arbejdsplads. Det er et lovkrav og fremgår af arbejdsmiljøloven. Bemærk at APV'en også skal revideres før, der er gået 3 år, hvis der sker ændringer i arbejdet eller i arbejdsmetoder og -processer, der har betydning for arbejdsmiljøet.

Det er hensigten, at virksomhedens ledelse og medarbejdere skal se APV-en som en arbejdsmetode og en løbende proces, der har til formål at forbedre arbejdsmiljøet og skabe trivsel blandt de ansatte.

Albertslund Kommune har viden og værktøjer til arbejdet med APV under fanen "Trivsel, sundhed og arbejdsmiljø" på medarbejdersiden. klik her

Får vi fulgt op på Trivsels- og APV-målingen? Og styrker vi det, der giver trivsel? F.eks. et stærkt fagligt fællesskab?

Du kan finde viden og værktøjer til brug ved opfølgning på Trivsels- og APV-målingen her.

Er sygefravær tænkt ind i APV-en?

Det er ikke sygefraværets omfang der skal tages stilling til. Det er om arbejdsmiljøet påvirker sygefraværet negativt.

APV'en skal ikke forholde sig til enkeltpersoners sygefravær.

Har vi implementeret kommunens sygefraværsretningslinjer?

Retningslinjerne kan I finde her

Har vi implementeret kommunens retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress?

Du kan læse mere om identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress her.

 

Har vi implementeret kommunens retningslinjer om vold og trusler om vold?

Du kan læse mere om vold og trusler om vold her.

Har vi implementeret kommunens retningslinjer for mobning og seksuel chikane?

Du kan læse mere om mobning og seksuel chikane her

Se KommuneMEDs retningslinje om mobning og seksuel chikane her

Anmelder vi arbejdsskader i InsuBiz herunder krænkende hændelser?

Du kan læse mere om anmeldese af arbejdsskader her

Får vi analyseret arbejdsskader med henblik på at forebygge nye arbejdsskader?

Læse mere om arbejdsskader på Medarbejdersiden, ved at klikke her

Du kan også læse mere om forbyggelse af arbejdsulykker på Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside

Har vi styr på det fysiske arbejdsmiljø? F.eks. støj, ergonomi, hygiejne, rengøring og brug af værnemidler?

Du kan læse mere om arbejdet med at sikre et godt fysisk arbejdsmiljø på Arbejdsmiljø i Danmark.

Kender alle medarbejdere ordningen med mulighed for psykologhjælp ved arbejdsrelaterede psykiske problemstillinger?

Du kan læse mere om psykolohjælpen til medarbejderne og kontaktoplysninger her

Har vi udarbejdet kemisk APV på vores kemikalier og rengøringsmidler?

Alle virksomheder, der arbejder med farlige kemiske stoffer og materialer, skal foretage en kemisk risikovurdering. Formålet med risikovurderingen er at kortlægge, hvor og hvordan medarbejderne kan blive udsat for farlige kemikalier, så virksomheden kan fjerne eller forebygge risikoen.

 

Sikrer vi en god instruktion og oplæring af nye medarbejdere?

Medarbejdere, som er nye på en arbejdsplads eller som får nye jobfunktioner, har behov for kvalificeret og effektiv instruktion, træning og løbende opfølgning. Dette gælder også ansatte i deltidsstillinger og korttidsansættelser.

Du kan læse mere om instruktion og oplæring på Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside her.

 

Sikrer vi at MED- og arbejdsmiljøorganisationen løbende får relevant uddannelse og supplerende uddannelse?

Albertslund Kommune tilbyder relevant uddannelse og supplerende uddannelse for MED- og arbejdsmiljøorganisationen. 

Tilmelding sker via MED-sitet og arbejdsmiljø-sitet på medarbejdersiden.

 

Bliver der afholdt PULS årligt med alle medarbejdere? Og bliver der udarbejdet kompetenceudviklingsplan?

Du kan læse mere om PULS og kompetenceudviklingsplan her