RådhusMED

Det er i efteråret 2008 aftalt i Chefgruppen og Kommune-MED, at der etableres et "permanent" ad hoc RådhusMED-udvalg, som kaldes sammen, når der er emner vedrørende forhold på Rådhuset, som skal drøftes.


Det blev i april 2014 besluttet at nedsætte et Ad Hoc RådhusMED om en besparelse på 2 mio. kr. på konto 6.

Udvalget holdt første møde den 30. april 2014.

  • Her kan du finde referatet af mødet

Det blev i august 2017 besluttet at nedsætte et Ad hoc RådhusMED vedr. den administrative besparelse i budget 2018.

Udvalget holdt det første møde d. 28. september 2017.

  • Her kan du finde referatet fra mødet d. 28.september 2017
  • Her kan du finde dagsordenen for mødet d. 27.oktober 2017
  • Her kan du finde referatet fra mødet d. 27.oktober 2017