Når Arbejdstilsynet kommer på besøg

Hvordan forbereder du dig på at få besøg af Arbejdstilsynet og hvad sker der egentlig når de kommer på besøg? Hvad er dine pligter som arbejdsmiljøleder?


Det er nogle meget relevante spørgsmål at stille sig selv, hvis Arbejdstilsynet (AT) har anmeldt et besøg hos dig eller pludselig står uanmeldt i døren.

Men husk også, at et besøg af Arbejdstilsynet ikke bare er en kontrol - det er også en mulighed for læring og udvikling af arbejdsmiljøet. Besøget vil typisk bestå af et indledende møde, hvor den tilsynsførende fra arbejdstilsynet bla. tjekker APV. Og derefter en rundgang på arbejdspladsen. Du kan læse meget mere om dette nedenfor.

 

Sådan får du besked om Arbejdstilsynets (AT) besøg
Det er ikke altid at du ved det på forhånd hvis AT kommer på besøg. De kan godt komme helt uanmeldt. Men typisk, så har de varslet i god tid, at de vil komme forbi.

Anmeldte besøg varsles på to måder:

 • En mail i kommunens E-boks
 • Besked i Online.AT.dk

I HR i Økonomi & Stab holder vi øje med beskederne i Online.AT.dk og vi vil derfor sende en mail til de berørte afdelingsledere om, at nu er der et besøg på vej til en enhed i jeres afdeling.

 Vi sender også en mail videre til lederen af den enhed der får besøg, med et tilbud om at få et møde med en konsulent fra HR, hvor I taler om, hvordan I forbereder jer til at modtage de tilsynsførende fra AT.

 Når AT kommer på besøg, skal I tage pænt imod dem. De har nemlig ret til at komme ind også selv om det måske er ubelejligt. Og I skal være indstillet på at afsætte den nødvendige tid og ressourcer til at gennemgå arbejdsmiljøet sammen med den tilsynsførende.

 Du kan se mere om dine rettigheder og pligter når AT kommer på besøg her Rettigheder og pligter ved tilsynsbesøg

 Som leder har du ansvaret og du skal huske følgende:

Forberedelse:

 • Inddrag din AMR og TR så tidligt som muligt, så I kan forberede jer på besøget sammen og inddrag også gerne din konsulent i HR
 • Sørg for at du og evt. din AMR har en medarbejdersignatur med adgang til Online.AT.dk. Medarbejdersignaturen får du via IT-Helpdesk. Se mere nedenfor om Online.AT

Når AT står i døren:

 • Tag godt imod de tilsynsførende og vis dem arbejdspladsen. Afsæt den nødvendige tid og ressourcer til at gennemgå arbejdsmiljøet sammen med AT

Når AT er gået:

 • Når du har haft besøg fra AT, så giv besked til din afdelingschef og HR .
  Husk at fortælle, hvad der er sket under besøget og om der evt. vil komme en vejledning eller et påbud fra AT. Det vil AT normalt oplyse under besøget og de vil også give dig en besøgsrapport, som du skal sende en kopi videre af, til din afdelingsleder med cc. Til HR på mailadressen: Joan.Bendiksen@albertslund.dk 
 • Hold løbende din afdelingsleder og HR orienteret, hvis du får nye informationer
 • Iværksætte konkrete tiltag der kan løse de udfordringer AT peger på
 • Hvis du får et påbud, skal du svare AT på dette (via Online.AT) indenfor den frist de giver dig med cc til din afdelingschef og HR
 • Sikre at der bliver lavet APV-handlingsplaner og at de bliver lagt i det elektroniske handlingsplan system, Defgo.
 • Hvis du har brug for at Miljø & Teknik bliver involveret, fordi det har noget med bygninger, indeklima eller lign. at gøre, skal du sende handlingsplanen videre til Miljø & Teknik med cc til Lars.Voldum@albertslund.dk
 • Holde de tidsfrister AT eller andre involverede i øvrigt måtte give dig

Her kan du få hjælp

BFA Velfærd og Offentlig Administration har lavet en guide til arbejdsmiljøgruppen: "Når Arbejdstilsynet kommer på besøg ..." den finder du her.

Du kan finde en kort lokal tjekliste til arbejdsmiljøet i Albertslund kommune her

Arbejdstilsynet har lavet nogle brancherettede

 • APV-tjeklister (søg på APV-tjeklister), som en hjælp til arbejdsmiljøgruppens gennemgang af arbejdspladsens arbejdsmiljø. De indeholder de spørgsmål, som Arbejdstilsynet typisk vil spørge om når de er på besøg på din arbejdsplads. APV-tjeklisterne er lavet brancheopdelt, så klik dig ind under din branche og vælg den tjekliste der passer på din arbejdsplads

 • arbejdsmiljøvejvisere (søg på arbejdsmiljøvejviser). arbejdsmiljøvejviserne er også brancherettede og beskriver de vigtigste arbejdsmiljøproblemer i de enkelte brancher, og de arbejdsprocesser, hvor problemerne typisk forekommer. Vejviserne indeholder også generelle råd om, hvordan man kan løse problemerne

 

Arbejdstilsynets påbud

Ved et besøg kan du risikere at få et påbud fra AT. Du kan læse mere om hvad et påbud er og hvilke påbud Arbejdstilsynet kan give dig i forbindelse ved et besøg - AT.dk. Hvis du får et påbud, vil arbejdstilsynet skrive til dig digitalt og du skal besvare deres henvendelser digitalt. Det gør du via AT.dk/Selvbetjening

 

Om AT.dk/Selvbetjening

Fra 1. januar 2018 er det obligatorisk for alle, at melde tilbage digitalt, hvis I får et påbud efter et besøg fra Arbejdstilsynet.

I skal f.eks. svare digitalt, hvis I skal fortælle Arbejdstilsynet,

 • hvordan I vil efterkomme et påbud
 • skal svare på en skriftlig høring om en påtænkt afgørelse
 • eller ønsker at bede om en forlængelse af en frist på en afgørelse.

Den digitale tilbagemelding skal ske på AT.dk/Selvbetjening 

Inden du kan logge ind første gang, skal du have en Medarbejdersignatur til NemID. Det får du ved at kontakte IT-helpdesk på adressen: it-helpdesk.albertslund.dk og bede om en Medarbejdersignatur til NemID. Du skal oprettes som bruger, sådan at du kan se dit eget P-nummer for din enhed.

Husk at tage kontakt til IT-helpdesk så snart du ved, at du får brug for løsningen, da det godt kan tage et par dage inden du får Medarbejdersignaturen til NemID.