Temamøde om arbejdsbetinget stress - er afholdt

KommuneMED`s nye 'Retningslinje til identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress'.


Albertslund kommune har fokus på et sundt psykisk arbejdsmiljø med høj trivsel. Og som en del heraf fokus på stress.

På temamødet om arbejdsbetinget stress vil kommunens retningslinje til identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress blive præsenteret. Denne retningslinje er rammen for jeres lokale handleplan og I vil på mødet få værktøjer til at lave eller opdatere jeres  lokale handleplan for stress.

Arbejdet med de lokale handleplaner om stress sker med udgangspunkt i IGLO-modellen, hvor både forebyggelse og håndtering sker på Individ, Gruppe, Ledelses og Organisationsniveau.

På mødet vil der også være en kort introduktion til begrebet ’organisatorisk robusthed’, som er afgørende for forebyggelse af stress. Organisatorisk robusthed kan defineres som en organisations evne til at udvikle sig, stå imod svære udfordringer og forstyrrelser.

De lokale MED-udvalg vil på mødet få mulighed for at arbejde med deres lokale handleplan. Det er derfor vigtigt, at de enkelte MED-Udvalg tilmelder sig samlet.

Link til retningslinjen på medarbejdersiden her

Link til oplæg fra temamødet her

 

Målgruppe

Målgruppen for temamødet er alle medlemmer af MED-udvalg i kommunen. Det er obligatorisk at deltage.

Arbejdsmiljørepræsentanter der ikke er medlem af med er også velkomne til at deltage.

 

Tid og sted

Mødet tilbydes to forskellige dage med samme indhold. Begge møder afholdes i kommunalbestyrelsessalen:

  1. 8. juni 2017 kl. 12.30 til 15.00
  2. 16. juni 2017 kl. 9.00-11.30

Der er plads til 70 deltagere på hvert temamøde.

 

Pris

Det er gratis at deltage i temamødet, men der pålægges et gebyr på 300 kr. Gebyret opkræves, såfremt man har tilmeldt sig og ikke sender afbud, hvis man efterfølgende bliver forhindret i at deltage.