StoreMEDdag 2016

StoreMEDdag 2016 med temaet: Sygefravær


KommuneMED inviterede til StoreMEDdag, den 30. november.

 På dagen arbejdede vi med tre overordnede temaer:

  1. Sygefraværsindsatser
  2. Sygefraværssamtalen
  3. Tilbage til arbejdet efter sygdom

Ole Henning Sørensen fra ’SPARK’ holdt oplæg, hvor fokus var sygefravær med afsæt i kerneopgaven og arbejdsmiljø. Du kan hente Ole Henning Sørensens slides her

Erhvervspsykolog Pernille Rasmussen fra ’Growpeople’ holdt oplæg om, hvordan man sikrer, at sygemeldte medarbejdere kommer godt tilbage til arbejdet efter sygdom. Du kan hente Pernille Rasmussens slides her

Derudover var der på StoreMEDdag samtaler i grupper ud fra tre cases. Du kan hente de tre cases her.