Store MEDdag 2019 - arbejdsfællesskaber

StoreMEDdag blev afholdt 20. marts 2019. Temaet var Arbejdsfællesskaber. Arbejdsfælleskaber er et paradigmeskift i måden at løse kerneopgaven på, der grundlæggende handler om bedre at forstå, hvordan enes egen del af arbejdet indgår i en større sammenhæng


Slides fra StoreMEDdag om arbejdsfællesskaber og værktøj til at arbejde med Arbejdsfællesskaber er mailet til alle tilmeldte deltagere.