Adgang til Defgo systemet

Defgo er et system, hvor rapporten for Trivsels- og APV målingen, oplysninger om handlingsplaner for APV'er, oversigt over MEDudvalg, MEDrepræsentanter, Arbejdsmiljørepræsentanter samt tillidsrepræsentanter ligger


Albertslund Kommunes handlingsplaner for APV'er (arbejdspladsvurderinger) registreres i et webbaseret system, som nu hedder Defgo systemet. (Det er det tidligere IPL-system) 

Foruden handlingsplanerne for APV'erne kan man i Defgo systemet se, hvilke MEDudvalg og hvilken arbejdsmiljøorganisation vi har i kommunen samt hvilke repræsentanter, der er valgt til MED og arbejdsmiljøorganisationen. Der findes derudover også en liste over tillidsrepræsentanter.

For at komme ind i Defgo systemet, skal du gå ind på siden Defgo.com/dk/ og logge dig ind. Du kan få hjælp til hvordan du gør hos den Defgo ansvarlige i din afdeling. 

Der er blevet afholdt to ens webinarer om, hvordan vi bruger Defgo systemet til blandt andet APV handleplaner. Du kan se eller gense det første webinar her. Koden for at komme ind er 'apv'. 

Det vil være den Defgo ansvarlige i din afdeling, der opdaterer navne på nye tillidsvalgte i systemet samt indberetter arbejdsmiljøgrupper eller MED-udvalg - se oversigten over hvem det er i din afdeling nedenfor.

Det er lederen eller arbejdsmiljørepræsentanten, der opdaterer APV handlingsplaner i Defgo.

 

Find statistik, mail-adresse mm

Se fælles tværgående udtræk, statistik og rapporter på organisationsniveau her.

 

Har du brug for hjælp, så kontakt din Defgo ansvarlige i din afdeling. Se liste over Defgo ansvarlige nedenfor.

Direktørområde

Defgo ansvarlige

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

 

By, Kultur & Fritid

Troels Skov (Biblioteket)

Borger & Arbejdsmarked

Ulla Lorentzen og Karen Andersen

Miljø & Teknik

Andreas Hedeby Jensen

Drift og Service

 

Rengøring

Ulla Kruuse

Materialegården

Allan Sibbern

Materialegården

Keld Frandsen

Vagten

Poul Erik Godtfredsen

Børn, Sundhed & Velfærd

 

Skoler og uddannelse

Gitte Camillus

Dagtilbud

Gitte Camillus

Sundhed, Pleje & Omsorg

Lone Kreutzmann

Social & Familie

Carina Kofoed

Den Kriminalpræventive Enhed

 

Økonomi & Stab

Aaliya Erfan Changezi

Sekretariat for Politik & Ledelse

Aaliya Erfan Changezi

Netværksstrukturen

Aaliya Erfan Changezi

 

Hvis du stadig har brug for at se oplysningerne i det tidligere IPL-system, kan du indtaste nedenstående adresse i webbrowseren. Men husk, at du ikke kan indtaste nye oplysninger i IPL.

Redigering af oplysninger og APV handlingsplaner i IPL: https://iplk.alectiajoblife.com