KommuneMED dagsordener og referater 2017 -

Her kan du finde dagsordener og referater fra møderne i KommuneMED fra 2017 og frem.


Dagsorden 31. januar 2017

Referat 31.januar 2017

Dagsorden d.29.marts 2017

Referat d. 29.marts 2017

Referat d. 20. april 2017

Dagsorden d. 19.juni 2017

Referat d. 19.juni 2017

Referat d. 31.august 2017

Referat d. 22. september 2017

Referat d. 31. oktober 2017